Cách thành lập Công ty liên doanh với nước ngoài

Xin giấy phép thành lập doanh nghiệp, thời gian 5 – 15 ngày làm việc

Cách thành lập công ty liên doanh với nước ngoài dành cho doanh nghiệp
Cách 1 (Trong trường hợp cần có pháp nhân sớm để hoạt động):

Bước 1. Thành lập công ty 100% vốn Việt Nam, thời gian 5 – 15 ngày làm việc
Bước 2. Chuyển nhượng 1 phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài, thời gian 15 – 20 ngày làm việc
Tổng thời gian: 30 – 45 ngày làm việc

Tổng phí: 15 – 20 triệu (700 – 1000 USD)

Cách 2 (Trong trường hợp không cần giấy phép gấp):

Bước 1. Xin giấy phép đầu tư, thời gian 30 – 45 ngày làm việc
Bước 2. Xin giấy phép thành lập doanh nghiệp, thời gian 5 – 15 ngày làm việc
Tổng thời gian: 50 – 60 ngày làm việc

Tổng phí: 20 – 30 triệu (1000 – 1500 USD)

thành lập công ty liên doanh với nước ngoài

Giấy tờ cần chuẩn bị

Hộ chiếu sao y chứng thực 5 bản (Nếu Nhà đầu tư là cá nhân)
Giấy phép công ty + Điều lệ công ty + Báo cáo tài chính có kiểm toán: sao y chứng thực và có hợp pháp hóa lãnh sự (Nếu nhà đầu tư là tổ chức)
Thỏa thuận/ Hợp đồng thuê văn phòng

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *