Công Ty Nước Ngoài

Thành lập Chi nhánh của công ty nước ngoài

Nội dung hoạt động của Chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc

Thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Hoàn thiện hồ sơ sau 2 ngày nhận được đầy đủ thông tin của khách hàng Quy trình và thời gian thành lập văn phòng

Cách thành lập Công ty liên doanh với nước ngoài

Xin giấy phép thành lập doanh nghiệp, thời gian 5 – 15 ngày làm việc Cách thành lập công ty liên doanh với nước ngoài

Thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài

Dự thảo Điều lệ Công ty tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp (Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành

Quy trình chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài

Giấy phép công ty + Điều lệ công ty + Báo cáo tài chính có kiểm toán: sao y chứng thực và có hợp pháp