Giấy Phép Kinh Doanh

Thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên

Thời gian để hoàn thành thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh 1 thành viên là từ 1 – 3 ngày làm

Thủ tục thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân

Thời gian hoàn thành thủ tục thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân là từ 1 – 3 ngày làm việc tùy nhu

Hướng dẫn thủ tục giải thể doanh nghiệp

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại NTV Giải thể doanh nghiệp vẫn là một trong các thủ tục tương đối phiền phức, tốn nhiều

Hướng dẫn thủ tục tạm ngưng hoạt động công ty

Thay mặt quý khách hàng nộp và nhận kết quả tạm ngưng hoạt động. Trong vòng 5 năm trở lại đây, mỗi năm số lượng

Thủ tục cấp lại giấy phép do bị mất

Bước 4: Giao kết quả về tận nơi cho doanh nghiệp. Giấy phép kinh doanh là một trong các giấy tờ pháp lý quan trọng

Hướng dẫn thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

Thời gian hoàn thành thủ tục thay đổi địa chỉ công ty là từ 1 – 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ

Hướng dẫn thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn

Thời gian để hoàn thành thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập / Thành viên góp vốn là từ 1 – 3 ngày làm

Những điều cần biết về thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thời gian để hoàn thành thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh là từ 1 – 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thời gian hoàn thành thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật là 5 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ Thay

Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư nước ngoài

Đầu tư kinh doanh trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội; cơ sở cai nghiện ma túy, cai nghiện thuốc