Tài Chính

Nguy cơ từ những cuộc đua tăng vốn

Từ năm 2014, thị trường cũng đón nhiều doanh nghiệp niêm yết mà một trong những mục đích đưa cổ phiếu lên sàn là nhằm

Không nên cố làm đẹp nợ xấu

Thông tư 02, Thông tư 09… Đặc biệt, vào tháng 5/2013 NHNN đã thành lập VAMC và coi đó là “cây đũa thần” để xử

Chuyển hướng khi đô la không còn hấp dẫn

Việt Nam là nước duy nhất có tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ trong bối cảnh xuất khẩu của khu vực châu Á suy giảm.

Nghịch lý: Vẫn thua thiệt vì lãi suất

Với nhu cầu vốn tăng mạnh, trong khi tốc độ tăng trưởng huy động lại không theo kịp thì cửa giảm lãi suất cho vay