Thành Lập Công Ty

Những điều kiện thành lập công ty bảo vệ

Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự phải có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên và không phải là người chịu

Thủ tục thành lập Công ty TNHH 2 Thành viên

Thời gian hoàn thành thủ tục thành lập công ty tnhh 2 thành viên là từ 1 – 3 ngày làm việc kể từ ngày

Thủ tục thành lập công ty thương mại điện tử

Bước 5: Thay mặt hoặc cùng thực hiện tất các thủ tục về sau như: Làm thủ tục khai thuế, đặt in hóa đơn, đăng

Điều cần chú ý về thủ tục thành lập công ty Cổ phần

CMND/ Hộ chiếu/ Căn cước công dân sao y chứng thực (không quá 6 tháng) (mỗi cổ đông 3 bản) Thành lập công ty cổ

Hướng dẫn thủ tục thành lập Doanh nghiệp Tư nhân

Thời gian hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân là từ 1 – 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ