Điều cần chú ý về thủ tục thành lập công ty Cổ phần

CMND/ Hộ chiếu/ Căn cước công dân sao y chứng thực (không quá 6 tháng) (mỗi cổ đông 3 bản)

Thành lập công ty cổ phần là xu hướng lựa chọn của các công ty trung bình và lớn hiện nay. Ưu điểm của loại hình này là tính minh bạch rõ ràng, linh động trong việc huy động thêm vốn kinh doanh từ nguồn bên ngoài. Không giống như Doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH 1 Thành viên muốn tăng vốn thì chỉ tự mình tăng vốn của mình, còn công ty TNHH 2 Thành viên thì có thể huy động vốn từ thành viên hiện có hoặc tiếp nhận thêm thành viên mới. Công ty cổ phần là loại hình duy nhất được huy động nguồn vốn từ bên ngoài và không giới hạn số lượng cổ đông.

Những điều cần chú ý về thủ tục thành lập công ty cổ phần
Thủ tục thành lập công ty cổ phần bao gồm
CMND/ Hộ chiếu/ Căn cước công dân sao y chứng thực (không quá 6 tháng) (mỗi cổ đông 3 bản)
Các thông tin về công ty dự định thành lập như:
Tên công ty
Địa chỉ công ty
Ngành nghề kinh doanh
Vốn điều lệ
Cơ cấu góp vốn của các cổ đông
Đại diện pháp luật
Chủ tịch hội đồng quản trị
Thời gian: 1 – 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *