Hướng dẫn thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn

Thời gian để hoàn thành thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập / Thành viên góp vốn là từ 1 – 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ

Thay đổi cổ đông sáng lập (thay đổi thành viên góp vốn) là nhu cầu thường thấy của các doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh. Thêm hoặc bớt thành viên góp vốn, cổ đông góp vốn đều có những lý do riêng nhưng không ngoài mục đích tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc thay đổi này có hoặc không anh hưởng đến việc thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp. Thông qua bài viết này Luật NTV xin chia sẻ để quý doanh nghiệp có thể hiểu hơn về vấn đề thay đổi cổ đông sáng lập này

thay đổi cổ đông sáng lập

Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập/ thành viên góp vốn của công ty gồm
Giấy phép kinh doanh bản photo
CMND (Passport) sao y chứng thực của các cổ đông/ thành viên mới
CMND photo của các thành viên/ cổ đông hiện tại
Thời gian hoàn thành thủ tục

Thời gian để hoàn thành thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập / Thành viên góp vốn là từ 1 – 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ

Phí dịch vụ: 500.000 đ + Lệ phí nhà nước 500.000 đ (Chưa bao gồm thuế VAT)

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *