Quy trình chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài

Giấy phép công ty + Điều lệ công ty + Báo cáo tài chính có kiểm toán: sao y chứng thực và có hợp pháp hóa lãnh sự (Nếu nhà đầu tư là tổ chức)

Quy trình, thời gian chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài
Bước 1. Xin công văn chấp thuận góp vốn cho nhà đầu tư, thời gian 15 – 20 ngày làm việc
Bước 2. Thay đổi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp, thời gian 3 – 5 ngày làm việc
Tổng thời gian: 20 – 25 ngày làm việc

Tổng phí: 10 – 15 triệu (500 – 700 USD)

Giấy tờ cần chuẩn bị
Hộ chiếu sao y chứng thực 5 bản (Nếu Nhà đầu tư là cá nhân)
Giấy phép công ty + Điều lệ công ty + Báo cáo tài chính có kiểm toán: sao y chứng thực và có hợp pháp hóa lãnh sự (Nếu nhà đầu tư là tổ chức)

Tiếp nhận, tư vấn cho khách hàng qua điện thoại hoặc email
Gặp mặt ký hợp đồng và nhận đầy đủ thông tin về hồ sơ
Hoàn thiện hồ sơ sau 2 ngày nhận được đầy đủ thông tin của khách hàng
Hẹn khách hàng thời gian, địa điểm ký hồ sơ
Nộp hồ sơ sớm nhất có thể
Nhận Kết quả và giao về tận nơi cho khách hàng

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *