Thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài

Dự thảo Điều lệ Công ty tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp (Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh).

Quy trình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài gồm
Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, thời gian 30 – 45 ngày làm việc
Khắc dấu, xin cấp mẫu dấu, thời gian 3 ngày làm việc
Xin cấp Mã số thuế, thời gian 5 – 7 ngày làm việc
Mở tài khoản ngân hàng, thời gian 1 ngày làm việc
Làm thủ tục kê khai thuế ban đầu, thời gian 5 – 10 ngày làm việc
Giấy tờ chuẩn bị
Hộ chiếu nhà đầu tư nước ngoài (Nếu là cá nhân)
Giấy phép công ty + Báo cáo tài chính có kiểm toán: Sao y có hợp pháp hóa lãnh sự (Nếu là tổ chức)
Thỏa thuận/ hợp đồng thuê văn phòng
Giấy xác nhận số dư trong tài khoản ngân hàng (Nếu là cá nhân)
Tổng thời gian: 45 – 60 ngày làm việc

Tổng phí: 20 – 40 triệu VNĐ (1000 – 2000 USD)

thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài bao gồm
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm
Dự thảo Điều lệ Công ty tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp (Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh).
Danh sách thành viên tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp
Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của các thành viên sáng lập
Chứng chỉ hành nghề của thành viên và cá nhân khác đối với công ty đăng ký những ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
Văn bản uỷ quyền của nhà đầu tư cho người được uỷ quyền đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức và Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng)một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *